ماده 51 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران چیست؟

ماده 51 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران، کلیه دستگاه های اجرایی مشمول این قانون را موظف کرده است در احکام شهدا و جانبازان 25% و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل 25% حداقل حقوق کارکنان دولت که هرسال توسط دولت تعیین می شود را به عنوان فوق العاده ایثارگری به صورت ماهانه پرداخت کند. برابر بند پ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه همسران و فرزندان شهدا به ماده 51 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران ملحق و آنان نیز مشمول دریافت فوق العاده ایثارگری ماده 51 قانون جامع شدند.

با توجه به تصویب حداقل حقوق کارمندان دولت برای سال 1401 به مبلغ 24,715,000 ریال، مبلغ 25 درصد ماده 51 معادل 6,178,750 ریال می باشد.

قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران (جهت دانلود کلیک نمایید)

قانون برنامه ششم توسعه (جهت دانلود کلیک نمایید)