راهکار جامع مالی

نسخه حاضر نرم افزار مدیریت امور مالی اریس در گذر از سیستم حسابداری نقدی به تعهدی، با توجه به توانمندی های بالقوه خود و به دلیل اینکه از آغاز برای دستگاه های دولتی طراحی شده و تفاوت های قابل ملاحظه ای با سیستم های تجاری وصنعتی دارد توانست بخوبی این فرآیند را مدیریت نموده و کدینگ واستانداردهای نوین حسابداری را لحاظ نماید. نرم افزار مدیریت امور مالی اریس با توانایی پوشش حسابداری تعهدی برای دستگاه دولتی می تواند گزارشات (همانند گزارش پویای ۱۲ گانه ذی حسابی و یادداشت های همراه و یا گزارش مقایسه سنوات مختلف بخش های مالی) و فایل های خروجی لازم را برای سیستم های سنا و سناما فراهم آورد و گزارشات ویژه نظام حسابداری تعهدی را تهیه کند. مزیت بنیادی این نرم افزار توانایی محاسبه بهای تمام شده خدمات و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.
سیستم های جبران خدمت از پیچیده ترین نرم افزار های مالی می باشند. تعداد زیاد عملیات، تنوع عملگر ها، وجود قوانین ومقررات متنوع عملکرد این سیستم را به مجموعه ای پیچیده از روند ها و دستورالعمل ها مبدل نموده است. نرم افزار حقوق و مزایای اریس با داشتن محیط کاربری آسان و در عین حال با وجود طراحی پارامتریک و منعطف توانسته است به خوبی نیازهای دستگاه های دولتی را مرتفع سازد. توانمندی مهم این نرم افزار محاسبات انطباق با قانون مدیریت خدمات کشوری و هماهنگی با سیستم مدیریت منابع انسانی اریس است و وجه تمایز آن محاسبه معوقات به صورت خودکار می باشد. محاسبه معوقات همانند معوقات مربوط به حقوق، بیمه، مالیات، اضافه کار و … و همینطور گزارشات مربوط به این معوقات از جمله فعالیت های زمان بر می باشد که با استفاده از این نرم افزار حسابداران و مدیران مالی می توانند به راحتی این معوقات را محاسبه و در وقت، زمان و انرژی صرفه جویی کنند.

درخواست دمو

  • دفترداری و تنظیم حساب
  • خزانه داری بانک و چک
  • کنترل بودجه و تامین اعتبارات
  • سپرده ها و تضمینات
  • امور پیمانکاران و قراردادها
  • هزینه یابی بهای تمام شده
  • عاملین ذیحساب
  • حقوق و مزایا

– سرفصل حساب ها
– اسناد حسابداری
– دفاتر و تراز مالی
– صورتهای مالی
– بستن حسابها
– گزارشات
– اطلاعات مدیریتی

مطالعه بیشتر

– امکان تعریف انواع حساب بانکی و تخصیص آن به یک سرفصل حساب
– امکان تعریف دسته چکهای یک حساب بانکی
– امکان تعریف انواع دسته چکهای مختلف جهت چاپ
– تخصیص شماره چک جهت صدور چک
– مشاهده لیست چک ها بر اساس شماره حساب، تاریخ، وضعیت چک
……

مطالعه بیشتر

– مکان ثبت موافقتنامه در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای
– ثبت اصلاحیه های موافقتنامه ها
– ثبت خودکار سند موافقتنامه و اصلاحیه
– امکان ثبت مبادله ابلاغی
– امکان ثبت اصلاحیه مبادله ابلاغی
……

مطالعه بیشتر

سپرده
– امکان تعریف حساب بانکی به صورت نا محدود
– امکان تعریف سپرده های مختلف
– ……
تضمینات
– قابلیت انجام عملیات تائید و تمدید ضمانت نامه ها
– امکان بررسی سر رسید ضمانت نامه ها و اوراق ……

مطالعه بیشتر

– ثبت اطلاعات پیمانکاران شامل نام شرکت، نوع شرکت، شماره ثبت، آدرس، صاحبان امضاء و نمایندگان پیمانکار و
– امکان اعلام فعال یا غیر فعال بودن پیمانکاران در سالهای مختلف
– ثبت اطلاعات پیمانکاران ممنوع المعامله جهت جلوگیری از فعالیت با این نوع پیمانکاران
– امکان ثبت متمم قرارداد جهت یک قرارداد
……

مطالعه بیشتر

– امکان معرفی محرک هزینه و محرک فعالیت
– امکان معرفی فعالیت ها به تفکیک فعالیت های اصلی و پشتیبان
– امکان معرفی هزینه ها مطابق طبقه بندی اقتصادی هزینه ها
– گزارش مجموع هزینه ها به تفکیک نوع هزینه
– گزارش متوسط بهای تمام شده هر فعالیت
– گزارش بهای تمام شده فعالیت های اصلی به روش مستقیم
……

مطالعه بیشتر

– صدور مکانیزه سند واریز تنخواه گردان به حساب عامل ذیحساب
– صدور مکانیزه سند واگذاری پیش پرداخت
– صدور مکانیزه سند پرداخت تعهدات ایجاد شده هنگام ثبت اسناد اعتباری (نسیه)
– صدور مکانیزه سند ارسال اسناد و مدارک مربوط به استفاده از تنخواه گردان پرداخت به واگذارنده آن
……

مطالعه بیشتر

– امکان تعریف تاریخ اجرا برای کلیه ردیف های مالیاتی و بیمه ای
– امکان تعریف انواع وام ها برای پرسنل و کنترل اقساط پرداختی ایشان و تعریف قسط بندی برای وام ها
– امکان تعریف فرمولهای محاسبه انواع مأموریت با بیتوته و بدون بیتوته،و محاسبه اضافه کاری
– ورود اطلاعات از طریق اکسل (اضافه کار، ماموریت، پس انداز و …)
……

مطالعه بیشتر