مدیریت اموال و دارایی های ثابت

تشکیلات

 

  • امکان تعریف چارت سازمانی به همراه پست ها و واحدهای موجود در سازمان
  • تعریف کلیه پرسنل سازمان (رسمی و پیمانی) جهت تخصیص اموال
  • تعریف کاربران مختلف برای سیستم با قابلیت اعمال مجوزهای متنوع برای دسترسی به بخشهای مختلف نرم افزار
  • امکان تعریف گروه های کاربری برای سیستم و اعمال محدودیت های لازم و اختصاص کاربران برای آنها
  • امکان اعمال محدودیت برای کاربران در ورود به سیستم از کامپیوترهای مختلف درون سازمان
  • امکان تعریف اطلاعات پایه ای همانند بانکها، بیمه ها، سالهای مالی مختلف، موقعیتهای جغرافیایی، مکان ها و سایر آیتمهای مورد استفاده در نرم افزار

 

انبار

  • تعریف انبارهای مختلف درون دستگاه به همراه انباردار و تعیین سطح دسترسی به انبار برای هر انباردار.
  • تعریف کالاها، گروههای کالا و واحد های اندازه گیری کالاها.
  • تعریف انواع رسیدهای انبار و همچنین قابلیت صدور قبض برای کالاهای ورودی به انبار.
  • تعریف انواع حواله انبار و همچنین قابلیت صدور حواله های انبار

 

اموال

  • ورود اطلاعات تمامی گروه های اموال غیر مصرفی و در حکم مصرفی براساس نظام نوین اموال دولتی.
  • تعریف چند سطحی مراکز استقرار شامل اداره کل، ادارات تابعه، ساختمان ها، طبقات و اتاق ها به همراه تعیین سطح دسترسی ( ثبت، ویرایش، مشاهده و حذف) برای افراد مختلف.
  • ثبت اطلاعات مربوط به بیمه شامل تاریخ شروع و انقضا، نوع بیمه، بیمه گر ، مبلغ بیمه
  • ثبت اطلاعات عملیات هر مال شامل تعمیرات، تعدیلات، انتقال و امانت و اسقاط
  • امکان تعریف رویدادهای مختلف و انجام فرایندهای مختلف صورت گرفته در تحویل و تحول های اموال.
  • گزارش اموال تحویلی به اتاقها با فرمت استاندارد جهت نصب (فرم 16)،
  • تهیه ی گزارشات مختلف از جمله گزارشات آماری اموال و گزارش تاریخچه ی تحویل و تحول های صورت گرفته در مورد مال.
  • صدور اسناد حسابداری مرتبط با بخشنامه حسابداری اموال وزارت امور اقتصاد و دارایی در نرم افزار حسابداری اریس
  • امکان انجام امور حسابداری اموال و تهیه ی گزارشات مربوط به آن همانند گزارش دفتر روزنامه، ترازها و عملکرد حساب­ها.
  • امکان تهیه خروجی های مورد نیاز سازمان امور اقتصادی و دارایی براساس نظام نوین اموال دولتی( همانند دیسکت اموال رسیده)