عاملین ذیحساب

دفترداری و تنظیم حساب

  • سرفصل حسابها

   • امکان معرفی حسابها در سطوح حساب مستقل، گروه حساب، حساب کل، معین، تفصیلی و تفصیلی زیر مجموعه با ساختار دلخواه
   • امکان تعریف برنامه ها، طرح ها، پروژه ها، ردیف درآمدی، ردیف عمومی، ردیف دستگاه، فصول، مراکز هزینه در قالب حساب تفصیلی شناور و مستقل از سرفصل حسابها با سطح بندی نامحدود
   • امکان تعریف ماهیت حسابها و نوع حساب (دائم یا موقت)
   • جستجو و فیلترینگ بر روی کلیه آیتمهای سرفصل­ها
  • سند حسابداری

   • امکان ثبت سند حسابداری به صورت دستی و نمایش کلیه اطلاعات مورد لزوم در کادرهای تکمیل اطلاعات.
   • مشاهده اطلاعات ثبت شده در کادرها، در قسمت تحتانی سند به صورت یکجا
   • مشاهده هشدار “مانده این حساب منفی شد” زمان منفی شده مانده حساب همزان با ثبت میلغ سرفصل انتخابی
   • مشاهده هشدار ” این سرفصل داری زیر مجموعه میباشد” بعد از تایید سرفصل ( کل، معین و تفضیلی) انتخابی
   • مشاهده ماهیت سرفصل حساب بعد از تایید سرفصل انتخابی
   • امکان کنترل مانده حسابها به صورت برخط (Online) در هنگام ثبت سند
   • امکان نمایش نام ثبت کننده و تاریخ سند و نیز نمایش نحوه ثبت سند (مکانیزه یا دستی)
   • امکان ثبت سند بر اساس الگوی تعریف شده و نیز ثبت سند با کپی از اسناد مشابه
   • امکان جستجو سایر اسناد در سند جاری
   • امکان ویرایش اطلاعات اسناد ثبت شده بر اساس الگو یا کپی، بر اساس نیاز کاربر قبل از تایید و ارسال سند به امضا کننده بعدی
   • امکان یا عدم امکان ویرایش سند بعد از قطعی نمودن سند توسط کاربر امضا کننده. (بر اساس سطح دسترسی های تعریف شده، در بخش تنظیمات امضا کنندگان)
   • امکان درج پیام توسط هر یک از امضا کنندگان هنگام انتقال سند به مرحله بعد یا برگرداندن به مرحله قبل، برای امضا کننده مربوطه
   • امکان ثبت مستندات اسکن شده، در سند حسابداری و قابلیت مشاهده توسط کاربران
  • لیست اسناد

   • مشاهده خلاصه اسناد حسابداری و امکان حذف و اصلاح اسناد
   • امکان ثبت اسناد حسابداری بر اساس گروه بندی خاص
   • ثبت اطلاعات پیوست اسناد به صورت متنی و تصویری در هر آرتیکل سند
   • تبدیل اسناد حسابداری به صورت موقت، دایم و قفل شده
   • امکان تایید اسناد حسابداری توسط بخش اعتبارات، رسیدگی، مسئول مالی و ذیحسابی به صورت مجزا
   • انتخاب حساب مربوط به هر آرتیکل بر اساس قسمتی از نام حساب یا کد آن و گزینش از لیست حسابها
   • نمایش هم زمان اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت هر آرتیکل سند
   • نمایش جمع مبالغ بدهکار و بستانکار و میزان اختلاف آن برای هر سند
   • جستجو و فیلترینگ بر روی کلیه آیتم­های سند حسابداری از جمله شرح سند، شماره، تاریخ، مبلغ بدهکار، بستانکار، و …
   • معرفی، اصلاح و حذف سرفصل حسابها، مراکز هزینه، طرح­ها و … ضمن ثبت سند حسابداری
  • دفاتر و تراز مالی

   • ارایه دفاتر قانونی از جمله دفتر روزنامه، کل، معین، تفصیلی به همراه فیلترینگ بر اساس تاریخ، شماره سند، مبلغ، وضعیت سند، برنامه؛ طرح، پروژه، ردیف درآمدی، ردیف عمومی، ردیف دستگاه، مرکز هزینه، علامت سند و …
   • ارایه تراز آزمایشی کل، معین و تفصیلی چهار، شش و هشت ستونی با امکان درج اطلاعات افتتاحیه در ستون مجزا، با امکان تفکیک تراز هزینه ای و سرمایه ای، به همراه فیلترینگ بر اساس تاریخ، شماره سند، وضعیت سند، برنامه، طرح، پروژه، ردیف درآمدی، ردیف عمومی، ردیف دستگاه، مرکز هزینه، علامت سند و …
   • امکان مشاهده سند حسابداری از طریق تراز آزمایشی

 

  • صورتهای مالی

   • ارایه گزارش صورت وضعیت مالی به همراه فیلترینگ بر اساس تاریخ، شماره سند، وضعیت سند، برنامه، طرح، پروژه، ردیف درآمدی، ردیف عمومی، ردیف دستگاه، مرکز هزینه، علامت سند و …
   • ارایه گزارش صورت تغییرات در وضعیت مالی به همراه فیلترینگ بر اساس تاریخ، شماره سند، وضعیت سند، برنامه، طرح، پروژه، ردیف درآمدی، ردیف عمومی، ردیف دستگاه، مرکز هزینه، علامت سند و …
   • ارایه گزارش گردش حساب تغییرات در ارزش خالص به همراه فیلترینگ بر اساس تاریخ، شماره سند، وضعیت سند، برنامه، طرح، پروژه، ردیف درآمدی، ردیف عمومی، ردیف دستگاه، مرکز هزینه، علامت سند و …

 

  • بستن و افتتاح حسابها

   • بستن مکانیزه حسابهای موقت در مدت کمتر از یک دقیقه و صدور مکانیزه سند سود (زیان)
   • بستن مکانیزه حسابهای دائم در مدت کمتر از یک دقیقه و صدور مکانیزه بستن حسابهای داتم سند ترازنامه
   •  افتتاح مکانیزه حسابهای دائم در مدت کمتر از یک دقیمه و صدور مکانیزه سند افتتاحیه سال بعد
  • گزارشات

   • ارایه گزارش بازنگری عملکرد کلیه سرفصل حسابها در سطوح گروه حساب، کل، معین، تفصیلی به همراه فیلترینگ بر اساس تاریخ، شماره سند، وضعیت سند، برنامه، طرح، پروژه، ردیف درآمدی، ردیف عمومی، ردیف دستگاه، مرکز هزینه، علامت سند و …
   • ارایه گزارش بازنگری عملکرد کلیه سرفصل حسابها در اسناد به همراه فیلترینگ بر اساس شماره طرح، ردیف عمومی، پروژه، ردیف دستگاه، مرکز هزینه، شماره سند، تاریخ، علامت سند و …
   • ارایه گزارش گردش حسابها به صورت درختواره­ای
   • امکان مشاهده گزارش از طریق گزارشات در سطوح و اسناد مختلف
  • اطلاعات مدیریتی

   • امکان تعریف دوره­های مالی با تعداد نامحدود و تعیین محدوده زمانی دلخواه
   • امکان مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ و یا به ترتیب ثبت اسناد
   • امکان جابجایی اسناد از روی شماره سند
   • امکان حذف گروهی اسناد
   • امکان کپی کردن اسناد به صورت تکی یا گروهی
   • امکان ثبت الگوی اسناد جهت سرعت عمل بیشتر در ثبت اسناد
   • امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به حوزه های بهره برداری جهت محدود کردن فعالیت کاربران بر روی اسناد مالی خاص
   • امکان معرفی امضاء کنندگان و تأیید کنندگان هر گزارش
   • امکان درج یا حذف مواردی از قبیل آرم سازمان، سرفصل حساب کل و معین، حسابهای تفضیلی، تاریخ گزارش، نام امضا کنندگان سند، افقی یا عمودی بودن، و … در پرینت سند حسابداری مطابق نیاز سازمان

 

عاملین ذیحساب

   • صدور مکانیزه سند واریز تنخواه گردان به حساب عامل ذیحساب
   • صدور مکانیزه سند خرید کالا یا خدمات به همراه امکان محاسبه سپرده، بیمه، و استهلاک پیش پرداخت کسر شده از وجه پرداختی و نیز امکان ثبت تفکیکی نحوه پرداخت به صورت نقدی و غیر نقدی تنها با تیک دار کردن گزینه مربوطه
   • صدور مکانیزه سند واگذاری پیش پرداخت
   • صدور مکانیزه سند پرداخت تعهدات ایجاد شده هنگام ثبت اسناد اعتباری (نسیه)
   • صدور مکانیزه سند پرداخت حق بیمه و سپرده کسر شده در اسناد
   • صدور مکانیزه سند ارسال اسناد و مدارک مربوط به استفاده از تنخواه گردان پرداخت به واگذارنده آن
   • صدور مکانیزه سند تایید اسناد و مدارک مربوط به استقاده از تنخواه گردان پرداخت به واگذارنده آن

 

بانک و چک

   • امکان تعریف انواع حساب بانکی و تخصیص آن به یک سرفصل حساب
   • امکان تعریف دسته چکهای یک حساب بانکی
   • امکان تعریف انواع دسته چکهای مختلف جهت چاپ
   • تخصیص شماره چک جهت صدور چک
   • مشاهده لیست چکها بر اساس شماره حساب، تاریخ، وضعیت چک و …
   • ارایه لیست چکهای تایید شده توسط مسئولین مربوطه جهت چاپ چک
   • امکان ابطال کردن چک
   • امکان پشت نویسی چکهای مخدوش شده
   • امکان صدور نامه جهت بانک عامل بابت چکهای مبلغ بالا
   • ارایه گزارش دفتر بانک
   • ارایه گزارش صورت مغایرت بانکی از طریق فایل بانک و یا به روش ورود اطلاعات دستی
   • اعلام نیاز به صدور چک در زمان ثبت اسناد توسط نرم­افزار و ثبت اطلاعات چک