دفترداری و تنظیم حساب

        سرفصل حساب ها

  • امکان معرفی حسابها در سطوح حساب مستقل، گروه حساب، حساب کل، معین، تفصیلی و تفصیلی زیر مجموعه با ساختار دلخواه
  • تعیین طول کد حسابها در کلیه سطوح
  • امکان تعریف برنامه ها، طرح ها، پروژه ها، ردیف درآمدی، ردیف عمومی، ردیف دستگاه، فصول، مراکز هزینه در قالب حساب تفصیلی شناور و مستقل از سرفصل حسابها با سطح بندی نامحدود
  • جستجو و فیلترینگ بر روی کلیه آیتمهای سرفصل­ها
  • امکان کنترل مانده حسابها به صورت برخط (Online) در هنگام ثبت سند

 

اسناد حسابداری

  • مشاهده خلاصه اسناد حسابداری و امکان حذف و اصلاح اسناد
  • امکان ثبت اسناد حسابداری بر اساس گروه بندی خاص
  • ثبت اطلاعات پیوست اسناد به صورت متنی و تصویری در هر آرتیکل سند
  • ثبت اسناد حسابداری به صورت موقت، دایم و قفل شده
  • امکان تایید اسناد حسابداری توسط بخش اعتبارات، رسیدگی، مسئول مالی و ذیحسابی به صورت مجزا
  • انتخاب حساب مربوط به هر آرتیکل بر اساس قسمتی از نام حساب یا کد آن و گزینش از لیست حسابها
  • نمایش هم زمان اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت هر آرتیکل سند
  • نمایش جمع مبالغ بدهکار و بستانکار و میزان اختلاف آن برای هر سند
  • جستجو و فیلترینگ بر روی کلیه آیتم­های سند حسابداری
  • معرفی، اصلاح و حذف سرفصل حسابها، مراکز هزینه، طرح­ها و … ضمن ثبت سند حسابداری

 

دفاتر و تراز مالی

  • ارایه دفاتر قانونی از جمله دفتر روزنامه، کل، معین، تفصیلی به همراه فیلترینگ بر اساس تاریخ، شماره سند، مبلغ، وضعیت سند، برنامه؛ طرح، پروژه، ردیف درآمدی، ردیف عمومی، ردیف دستگاه، مرکز هزینه، علامت سند و …
  • ارایه تراز آزمایشی کل، معین و تفصیلی به همراه فیلترینگ بر اساس تاریخ، شماره سند، وضعیت سند، برنامه، طرح، پروژه، ردیف درآمدی، ردیف عمومی، ردیف دستگاه، مرکز هزینه، علامت سند و …

 

صورتهای مالی

  • ارایه گزارش صورت وضعیت مالی به همراه فیلترینگ بر اساس تاریخ، شماره سند، وضعیت سند، برنامه، طرح، پروژه، ردیف درآمدی، ردیف عمومی، ردیف دستگاه، مرکز هزینه، علامت سند و …
  • ارایه گزارش صورت تغییرات در وضعیت مالی به همراه فیلترینگ بر اساس تاریخ، شماره سند، وضعیت سند، برنامه، طرح، پروژه، ردیف درآمدی، ردیف عمومی، ردیف دستگاه، مرکز هزینه، علامت سند و …
  • ارایه گزارش گردش حساب تغییرات در ارزش خالص به همراه فیلترینگ بر اساس تاریخ، شماره سند، وضعیت سند، برنامه، طرح، پروژه، ردیف درآمدی، ردیف عمومی، ردیف دستگاه، مرکز هزینه، علامت سند و …

 

بستن حسابها

  • صدور مکانیزه سند ترازنامه
  • صدور مکانیزه سند صورت سود و زیان
  • صدور مکانیزه سند اختتامیه و افتتاحیه سال بعد

 

گزارشات

  • ارایه گزارش ضمایم تراز، گزارش صورت ریز هزینه و خلاصه کسور ارسالی و وصولی
  • ارایه گزارش خلاصه حساب کل دریافتی، پرداختی و موجودی (فرم شماره 13) به همراه فیلترینگ بر اساس تاریخ، شماره سند، وضعیت سند، برنامه، طرح، پروژه، ردیف درآمدی، ردیف عمومی، ردیف دستگاه، مرکز هزینه، علامت سند و …
  • ارایه گزارش بازنگری عملکرد حسابها در سطوح گروه حساب، کل، معین، تفصیلی به همراه فیلترینگ بر اساس تاریخ، شماره سند، وضعیت سند، برنامه، طرح، پروژه، ردیف درآمدی، ردیف عمومی، ردیف دستگاه، مرکز هزینه، علامت سند و …
  • ارایه گزارش بازنگری عملکرد حسابها در اسناد به همراه فیلترینگ بر اساس شماره طرح، ردیف عمومی، پروژه، ردیف دستگاه، مرکز هزینه، شماره سند، تاریخ، علامت سند و …
  • ارایه گزارش گردش حسابها به صورت درختواره­ای
  • ایجاد فایل اطلاعات حسابداری دستگاه های اجرایی مطابق با پروتکل سنا
  • ایجاد فایل صورت های مالی ماهانه مطابق با پروتکل سناما

 

اطلاعات مدیریتی

  • امکان تعریف دوره­ های مالی با تعداد نامحدود و تعیین محدوده زمانی دلخواه
  • امکان مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ و یا ترتیب ثبت اسناد
  • امکان جابجایی اسناد از روی شماره سند
  • امکان حذف گروهی اسناد
  • امکان ثبت الگوی اسناد جهت سرعت عمل بیشتر در ثبت اسناد
  • امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به حوزه های بهره برداری جهت محدود کردن فعالیت کاربران بر روی اسناد مالی خاص
  • امکان معرفی امضاء کنندگان و تأیید کنندگان هر گزارش