اخبار اریس

چرا کارمندان کم سابقه با مدرک بالا (فوق لیسانس و دکتری) حق شاغلی کمتر از آنچه باید باشد، در احکام خود مشاهده می کنند؟

مطابق ماده 66 فصل دهم قانون خدمات کشوری بخش حقوق و مزایا : کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر (4500) امتیاز می باشد، بهره ‎مند می گردند.

حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از 75 درصد (75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.

بنابراین با توجه به امتیاز بالایی که این کارکنان در حق شاغل کسب میکنند، به دلیل اینکه حق شغل محدود به طبقه و رتبه است که آن هم وابسته به سابقه و مدرک تحصیلی است، بنابراین اکثر این افراد در سنوات اولیه خدمت خود بخشی از حق شاغل خود را در حکم نمی بینند و اعمال نمی شود.

به تدریج با دریافت طبقه و رتبه این امکان فراهم می شود که امتیاز مورد نظر اعمال گردد.