مشتریان

جایگاه مشتری از دیدگاه اریس

مشتریان از ذینفعان مهم سازمان ها هستند و بدیهی است که رضایت آنها در اولویت مدیران می باشد. مشتری در جایگاه شریک یعنی نگرشی نو به مشتری، نگرشی بسیار فراتر و والاتر از رابطه هایی که میان ارائه دهندگان خدمات یا فروشندگان کالا با مصرف کنندگان وجود دارد. مشتری در هر کسب و کاری از ارزش بالایی برخوردار می باشد به گونه ای که بدون داشتن آن موفقیت معنایی ندارد. از همین رو در سازمان ها و شرکت های مختلف افراد به دنبال تکنیک هایی برای افزایش تعداد مشتریان می باشند. در دنیای به شدت رقابتی امروز، کلید رسیدن به مزیت رقابتی پایدار ارائه خدمات و محصولات با کیفیت است که منجر به کسب رضایت مشتری گردیده و رضایت مندی مشتری از کیفیت خدمات ارائه شده نهایتا بازگشت مشتری و وفاداری وی را سبب می شود. همه ما می توانیم مواردی را به خاطر بیاوریم که از فروشنده، تاجر و یا ارائه دهنده خدمتی روی برگردانده و بی آنکه خطایی از آنها سر زده باشد به فروشنده یا تاجر دیگری رجوع کرده ایم؛ علت آن فقط این بوده است که شخص دیگری را پیدا کرده ایم که همان کار را مناسب تر، ارزانتر و یا حتی فقط به گونه ای متفاوت از آنها انجام داده است. این در حالی است که از فروشنده یا تاجر قبلی هم هیچگونه نارضایتی نداشته ایم و حتی از رفتارشان بسیار هم خرسند بوده ایم. عدم توجه درست به مشتریان در سازمان های مختلف سبب می شود تا مشتریان غیروفادار شده و دیگر سراغ آن سازمان و محصول آن ها نیایند و این امر زمینه های لازم برای نابودی را فراهم می آورد. ما در اریس رایانه بر این باوریم که مشتری ما موجودیتی خارج از اریس نمی باشد. مشتری به عنوان رکن پنجم ارائه خدمات بخش لاینفک فرآیند تحویل خدمت می باشد. ما می کوشیم که به عنوان سازمانی یادگیرنده مشارکت موفقیت آمیز را با مشتریان از طریق بصیرت مشترک ایجاد کرده و توان رقابتی خود را با بازویی قدرتمند به نام مشتری افزایش بدهیم. از دید ما بالاترین لذت در زمان شراکت تلاش برای رفاه مشتری است.

کاتالوگ محصولات

ورود به صفحه درخواست دمو