محصولات

سه نسل نرم افزار و ارائه خدمات در زمانی که مشتریان نیاز داشته اند گواه این است که ما همواره تلاش خود را به رفع نیاز مشتریان معطوف ساخته ایم. تیم تحقیق وتوسعه نرم افزاری شرکت در کنار تحقیقات برای بهبود روند های توسعه نرم افزار ، تلاش نموده است تغییرات قوانین و مقررات را که در حوزه خدمات دولتی بسیار با اهمیت است در زمان مورد نیاز مشتریان عرضه نماید. ارایٔه راهکار منابع انسانی در زمان تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری ( اولین شرکت در تمام کشور)، ارایٔه نرم افزار مدیریت اموال و دارایی های ثابت با تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمان ابلاغ نظام نوین اموال دولتی ( دومین شرکت در تمام کشور) تغییرات نرم افزاری و گزارشات ویژه دیوان محاسبات و سازمان امور اقتصادی و دارایی در زمان ابلاغ طرح سنا وسناما ودرآخر ارایٔه راهکار مالی با توجه به تغییر حسابداری نقدی به تعهدی باعث گردیده است مشتریان ما از بابت تغییرات قانونی خیالی آسوده داشته باشند و بدانند که اریس در کنار آن هاست.

درخواست دمو

  • راهکار جامع لجستیک
  • راهکار جامع مالی
  • راهکار جامع منابع انسانی
زیرسیستم مدیریت کالا، اموال و دارایی های ثابت اریس از ابزار های کارا در زمینه کنترل منابع برای مدیران بوده امکان کنترل و نظارت برعملیات تدارکات و پشتیبانی را فراهم می آورد . این نرم افزار برپایه نظام نوین اموال دولتی و مطابق با آخرین استانداردها و روش های تامین کالا طراحی شده است و کلیه خروجی های مورد نیاز سازمان امور اقتصادی و دارایی را فراهم می آورد. طراحی این نرم افزار به صورت فرآیندی بوده وگردش درخواست به صورت قابل تعریف در نرم افزار جای گرفته است.
مطالعه بیشتر
نسخه حاضر نرم افزار مدیریت امور مالی اریس در گذر از سیستم حسابداری نقدی به تعهدی، با توجه به توانمندی های بالقوه خود و به دلیل اینکه از آغاز برای دستگاه های دولتی طراحی شده و تفاوت های قابل ملاحظه ای با سیستم های تجاری وصنعتی دارد توانست بخوبی این فرآیند را مدیریت نموده و کدینگ واستانداردهای نوین حسابداری را لحاظ نماید. نرم افزار مدیریت امور مالی اریس با توانایی پوشش حسابداری تعهدی برای دستگاه دولتی می تواند گزارشات (همانند گزارش پویای ۱۲ گانه ذی حسابی و یادداشت های همراه و یا گزارش مقایسه سنوات مختلف بخش های مالی) و فایل های خروجی لازم را برای سیستم های سنا و سناما فراهم آورد و گزارشات ویژه نظام حسابداری تعهدی را تهیه کند. مزیت بنیادی این نرم افزار توانایی محاسبه بهای تمام شده خدمات و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد. سیستم های جبران خدمت از پیچیده ترین نرم افزار های مالی می باشند. تعداد زیاد عملیات، تنوع عملگر ها، وجود قوانین ومقررات متنوع عملکرد این سیستم را به مجموعه ای پیچیده از روند ها و دستورالعمل ها مبدل نموده است. نرم افزار حقوق و مزایای اریس با داشتن محیط کاربری آسان و در عین حال با وجود طراحی پارامتریک و منعطف توانسته است به خوبی نیازهای دستگاه های دولتی را مرتفع سازد. توانمندی مهم این نرم افزار محاسبات انطباق با قانون مدیریت خدمات کشوری و هماهنگی با سیستم مدیریت منابع انسانی اریس است و وجه تمایز آن محاسبه معوقات به صورت خودکار می باشد. محاسبه معوقات همانند معوقات مربوط به حقوق، بیمه، مالیات، اضافه کار و ... و همینطور گزارشات مربوط به این معوقات از جمله فعالیت های زمان بر می باشد که با استفاده از این نرم افزار حسابداران و مدیران مالی می توانند به راحتی این معوقات را محاسبه و در وقت، زمان و انرژی صرفه جویی کنند.
مطالعه بیشتر
سرمایه های انسانی اصلی ترین منابع سازمان برای نیل به اهداف و آماج ها می باشد. سیستم مدیریت منابع انسانی اریس سازمان شما را در هدایت و بکارگیری توانمندی های کارکنانتان برای دستیابی به این منظور یاری می کند. سیستم مدیریت منابع انسانی اریس با طراحی براساس قوانین و مقررات دولتی در گذر از نظام هماهنگ پرداخت به قانون مدیریت خدمات کشوری به شایستگی برتری خود را نسبت به نرم افزارهای مشابه نشان داده و همراهی مطمئن برای سازمان شما در هدایت و پرورش توانمندی های کارکنان شما می باشد. پوشش انواع استخدامی، امکان کارکنان برای پیشرفت با توجه به مسیر شغلی و توانمند سازی ایشان و سیستم های کنترل و ارزیابی عملکرد کارکنان مصرح درقانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای مزایای رفاهی برای انگیزش همه به صورت سیستماتیک و فرآیند محور شمارا در امر مدیریت این سرمایه گرانبها یاری می نمایند
مطالعه بیشتر