خدمات

در اریس براین باوریم که یکی از مهمترین بخش های در فروش نرم افزار تحویل محصول و خدمت نهایی ما به مشتریان می باشدو علی رغم اینکه فروش نرم افزار پایان یک رابطه نیست و آغاز یک تعهد است لیکن یک گام مهم در این مسیر راه اندازی و استقرار نرم افزار در سازمان مشتری می باشد. دراین مسیر بسته خدمات همراهی توسط شرکت اریس اریانه به همراه نرم افزار خریداری شده ارائه می شود که فرایند استقرار نرم افزار را در سازمان شما تسهیل می کند این بسته در دو بخش خدمات رایگان و غیررایگان و به صورت مرحله ای ارائه می شود.

مشاوره

در بسیاری از موارد خرید نرم افزار به دلیل نیاز به تحول ساختاری و یا قانونی صورت می پذیرد که مستلزم دگرگونی در فرآیندها و فعالیت های جاری می باشدو تیم استقرار اریس رایانه با هدف بهره وری بالاتر مشاوره لازم در مورد این تغییر فرایند ها را ارائه می دهدو همچنین این شرکت امکان ارائه خدمات مشاوره و اجرای پروژه اصلاح فرایند را در صورت نیاز مشتری در قالب قراردادهای مشاوره دارا می باشد.

پشتیبانی

خدمات پس از فروش یکی از مهمترین بخش های استقرار آموزش نحوه راهبری و هدایت نرم افزاری راهکار ارائه شده می باشد که این آموزش به کاربران منتخب و معرفی شده سازمان ارائه می شود تا ضریب خطاهای احتمالی کاربری و سیستمی در حین انجام کار به طور چشمگیری کاهش یابد.ورود به صفحه درخواست پشتیبانی

استقرار

همکاران ماپس از عقد قرارداد و با اعلام واحد بازاریابی وفروش اقدام به بررسی زیرساخت های موجود و توافق شده می نمایند و براساس هماهنگی های به عمل آورده با واحد فناوری ارتباطات و اطلاعات سازمان مشتری اقدام به تعریف مراحل نصب نرم افزار و راه اندازی آن و مراحل آموزشی براساس طرح استقرار نرم افزار می نمایند. پس از تایید وجود و انطباق زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری، بسته نرم افزاری خریداری شده برروی سرور های مشتری نصب می گردد. همکاران آموزش شرکت اریس رایانه با هدف ورود اطلاعات صحیح در مرحله نخست، آموزش گردآوری اطلاعات مورد نیاز و کفایت داده ها را برای مشتری انجام داده و در زمینه روش ورود داده ها به نرم افزار در صورت نیاز مشتری مشاوره لازم را ارائه می دهند.

سه نسل نرم افزار و ارائه خدمات در زمانی که مشتریان نیاز داشته اند گواه این است که ما همواره تلاش خود را به رفع نیاز مشتریان و پاسخگویی به خواسته های مشتریان معطوف ساخته ایم.