منو

راهکار مدیریت امور مالی حوزه دولت

نرم افزار مدیریت امور مالی اریس یک سامانه جامع مالی می باشد که کلیه فرآیند های حسابداری سازمان دولتی از بودجه ریزی ودریافت اعتبار تا سند زنی و ارائه گزارشات دوره ای و پایان دوره را پوشش می دهد. نسخه حاضر نرم افزار مدیریت امور مالی اریس در گذر از سیستم حسابداری نقدی به تعهدی، با توجه به توانمندی های بالقوه خود و به دلیل اینکه از آغاز برای دستگاه های دولتی طراحی شده و تفاوت های قابل ملاحظه ای با سیستم های تجاری وصنعتی دارد توانست بخوبی این فرآیند را مدیریت نموده و کدینگ واستانداردهای نوین حسابداری را لحاظ نماید. نرم افزار مدیریت امور مالی اریس با توانایی پوشش حسابداری تعهدی برای دستگاه دولتی می تواند گزارشات (همانند گزارش پویای ۱۲ گانه ذی حسابی و یادداشت های همراه و یا گزارش مقایسه سنوات مختلف بخش های مالی) و فایل های خروجی لازم را برای سیستم های سنا و سناما فراهم آورد و گزارشات ویژه نظام حسابداری تعهدی را تهیه کند. مزیت بنیادی این نرم افزار توانایی محاسبه بهای تمام شده خدمات و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.

 • تعریف انواع حسابهای بانکی و تخصیص آنها به یک سرفصل حساب
 • تعریف انواع دسته چکهای مختلف جهت چاپ و تخصیص شماره چک جهت صدور خودکار و دستی
 • اعلام نیاز به صدورچک در زمان ثبت سند توسط نرم افزار و ثبت اطلاعات چک از روی سند
 • مشاهده گردش مسیر چک از زمان ورود اطلاعات تا آخرین موقعیت
 • گزارش لیست چک ها براساس زمینه های اطلاعاتی موجود
 • تعریف مراحل ارجاع توسط پست های سازمانی و امضاهای مجاز
 • ارائه گزارش دفتر بانک و لیست چک های تایید شده
 • تهیه گزارش صورت مغایرت بانکی از طریق دیسک بانک و یا به روش دستی

 • ثبت اطلاعات پیمانکاران شامل نام شرکت، نوع شرکت، شماره ثبت، آدرس و نمایندگان پیمانکار و ...
 • ثبت اطلاعات پیمانکاران ممنوع المعامله جهت جلوگیری از فعالیت با این نوع پیمانکاران
 • جستجو و فیلترینگ در لیست پیمانکاران براساس کلیه آیتم های ورود اطلاعات آنها
 • امکان ثبت متمم قرارداد، صورت وضعیت قراردادها، تحویل موقت و قطعی پروژه
 • گزارش جامع کاردکس پروژه بدون وابستگی به سال مالی
 • مشاهده عملکرد مالی پیمانکار جهت یک یا کلیه قراردادها

 • تعریف انواع حالت سپرده و نگهداری اطلاعات کامل سپرده
 • انجام عملیات سپرده شامل دریافت و استرداد
 • تعریف تنخواه گردان
 • تهیه گزارشات ، نامه ریز سپرده و فایل ریز سپرده جهت ارسال به خزانه
 • تهیه فایل درخواست ، نگارش و چاپ درخواست آزادسازی جهت ارسال به خزانه
 • ثبت مشخصات انواع تضمینات شمال ضمانت نامه بانکی، اوراق مشارکت، چک و سفته
 • قابلیت انجام عملیات تایید و تمدید ضمانت نامه ها و اوراق
 • بررسی سررسید ضمانت نامه ها و اوراق
 • تهیه گزارشات کاربردی به تفکیک تاریخ، وضعیت اعتبار، نوع تضمین و مبالغ

 • مشاهده اعتبار هنگام به صورت برخط هنگام ثبت سند
 • گزارش مانده اعتبار حساب ها به صورت لحظه اي و در زمان خاص
 • ثبت اسناد بودجه و موافقتنامه اعتبار و تخصیص وجه
 • تعریف فعالیت و فرایندهاي کاري مختلف دستگاه اجرایي
 • طبقه بندي و تعریف محصولات و خدمات دستگاههاي اجرایي
 • طبقه بندي تعریف محصول هر واحد در دستگاه اجرایي
 • محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات
 • استفاده از اطلاعات مالی برای محاسبه هزینه خدمات و محصولات

اطلاعات شما ثبت شد

در صورت نیاز با شما تماس خواهیم گرفت