برنامه ریزی کارا و تخصیص بهینه منابع و کنترل منابع از شاخصه های مدیریت کارا و اثر بخش می باشد. بدیهی است اگر مواد و لوازم لازم در زمان و مکان مورد نظر در اختیار قرار نگیرد در گردش کار و فعالیت های آن سازمان وقفه ایجاد میشود.
امروزه منابع انسانی جایگاه ویژه ای را در برنامه ریزی راهبردی سازمانها به خود اختصاص داده است،به نحوی که از نیروی انسانی به عنوان سرمایه های سازمان یاد می شود. قانون مدیریت خدمات کشوری، ابلاغی از سوی هیئت محترم وزیران ، گامی نوین در جهت بهبود سیستم های منابع انسانی به حساب می آید. قانون خدمات کشوری با اصلاح نظام برنامه ریزی کارکنان، آموزش و ارزشیابی و نظام پاداش دهی و جبران خدمات فرصتی مناسب برای بهبود رویه های جاری در بخش مدیریت منابع انسانی سازمان های دولتی به شمار می رود. نرم افزار مدیریت منابع انسانی اریس از نخستین نرم افزارهایست که مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری در آن به طور کامل رعایت شده و توانایی صدور احکام مطابق این قانون و محاسبه خودکار امتیازات مشروحه در این قانون را دارد. یکی دیگر از ویژگی های این نرم افزار طراحی آن بر پایه وب (Web Based) میباشد که با نصب نرم افزار بر روی سرور، امکان استفاده برای کاربران به سهولت و از هر دستگاه رایانه متصل به شبکه و با استفاده از مجوز دسترسی فراهم می باشد.در سازمانهایی که تعداد نیروی کار در آنها زیاد می باشد و فرایند مدیریت منابع انسانی در آن توسط چند نفر انجام می شود، این ویژگی باعث می شود که به روال اداری سرعت بخشیده شودو هر بخش از کار توسط مسئول مربوطه انجام شود. از سوی دیگر این امکان فراهم می شود تا با اتصال سازمان مادر و واحدهای تابعه، نظارت کاملی از سوی مقامات ارشد سازمان مادر صورت پذیرفته و گزارشات و سایر موارد مربوطه به سهولت در دسترس باشد. امکان ارسال SMS و Email برای کارکنان از ویژگی های این نرم افزار می باشد.

تشکیلات
 • تعریف اطلاعات پایه شامل بیش از 50 مورد اطلاعات دقیق شخصی و استخدامی پرسنلریف جداول پایه قانون مدیریت خدمات کشوری شامل حق شغل، حق شاغل، جدول پایه عائله مندی و اولاد، فوق العاده مدیریت و پایه ایثارگر
 • تعریف جداول پایه حقوقی نظام هماهنگ شامل حق عائله مندی، حداقل دریافتی، حقوق مبنا، حق جذب، نوبت کاری، فوق العاده شغل، فوق العاده سختی کار، فوق العاده ویژه، تسهیلات بدی آب و هوا، جدول همترازی
 • تعریف عنوان و شرح حکم و پیش فرضهای حکم
 • تعریف انواع بیمه و تخصیص آن به پرسنل
 • تعریف رسته و رشته های شغلی و رشته های تحصیلی
 • تشكيلات معرفی دستگاه ، حوزه ها ، واحد های سازمانی و پست های سازمانی به صورت درختي
 • تشكيلات ثبت جزييات مربوط به هر يك از پست هاي سازماني

طبقه بندی مشاغل
 • تغییر گروه فردی
 • تخصیص پست سازمانی به پرسنل
 • ارتقاء گروه عادی به صورت گروهی به صورت همزمان
 • ارتقاء طبقه شغلي

کارگزینی
 • ثبت سوابق خدمتی مربوط و نامربوط
 • ثبت سوابق ایثارگری شامل جانبازی، اسارت، خانواده شهدا، رزمندگی، بسیجی
 • ثبت اطلاعات مورد نیاز گذشته پرسنل جهت صدور حکم جدید
 • صدور حکم استخدام رسمی یا پیمانی و تمدید استخدام پیمانی
 • تعیین نوع استخدام قراردادی، شرکتی، طرحی، سرباز
 • صدور بیش از 96نوع حکم ( نظام هماهنگ استخدام کشوری ) به صورت مکانیزه
 • مشاهده احکام صادر شده و اصلاح احکام به طور خودکار
 • گزارش سابقه خدمتی پرسنل و خلاصه سابقه اطلاعات کارکنان
 • ارائه فرم تطبیق با لایحه خدمات کشوری شامل اطلاعات مورد نیاز برای تطبیق
 • صدور حکم مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری

ارزشیابی
 • ثبت فرم ارزشیابی مدیران ، سرپرستان ، کارشناسان ،کارکنان
 • صدور شناسنامه ارزشیابی
 • لیست سنوات و برجستگی
 • گزارش تعیین درصد برجستگی کارکنان
 • گزارش ارزشیابی بر اساس واحد سازمانی


منابع انسانی

آموزش
 • ثبت عناوین دوره های آموزشی و مراکز برگزاری دوره ها
 • ثبت دوره های آموزشی(تاریخ شروع و پایان، مدت دوره، محل تشکیل، مربی،...)
 • ثبت مشخصات و تخصص اساتید
 • ثبت دوره های پیشنهادی معاونت ها
 • ارسال دعوت نامه برای پرسنل جهت حضور در دوره
 • امکان درخواست ثبت نام توسط خود پرسنل در دوره
 • ثبت نیاز های آموزشی پرسنل و دوره های پیشنهادی برای رشته شغلی
 • ثبت دوره های گذرانده شده پرسنل در گذشته در سازمان و خارج از سازمان
 • ثبت دوره های برگزار شده(تعریف کلاس) و نمره و غیبت برای دوره های گذرانده شده
 • ثبت نام افراد در دوره با توجه به شغل، مدرک تحصیلی و پیش نیاز ها
 • صدور گواهینامه فردی و گواهینامه گروهی برای کلاس
 • ثبت ابتکارات پرسنل و معادل سازی آموزشی
 • ثبت فرم اثربخشی دوره و فرم ارزشیابی دوره
 • صدور شناسنامه آموزش پرسنل و ثبت نیازهای آموزشی افراد در شناسنامه آموزشی
 • تهیه فرم حضور و غیاب ، فرم نمره و فرم افراد شرکت کننده در آزمون
 • ارسال تعداد ساعت آموزش به واحد کارگزینی جهت محاسبه حق شاغل
 • محاسبه پاداش 176 ساعت و مشخص کردن افرادی که شامل پاداش می شوند(در قسمت کارگزینی)
 • انواع گزارشات آماری مانند : دوره های اجرا شده، دوره های در حال اجرا، تعداد دوره های گذرانده شده توسط پرسنل(فردی، گروهی)، تعداد دوره های گذرانده شده توسط مدیران به تفکیک ارشد-میانی-عالی، تعداد میزان نفر ساعت دوره های گذرانده شده، آمار تعداد افراد شرکت کننده در دوره ها به تفکیک مدیران و کارمندان، تعداد میهمانان شرکت کننده در دوره به تفکیک مدیران و کارمندان

رفاهیات
 • ثبت انواع وام ها
 • ثبت اماکن رفاهی و خانه های سازمانی
 • ثبت خدمات مربوط به درمان
 • ثبت خدمات مربوط به دندانپزشکی
 • ثبت خدمات مربوط به مهدکودک ها
 • ثبت اطلاعات مربوط به استفاده ازرستورانها