منو

محصولات

با شما در مسیر دولت الکترونیک همراه هستیم

سه نسل نرم افزار و ارائه خدمات در زمانی که مشتریان نیاز داشته اند گواه این است که ما همواره تلاش خود را به رفع نیاز مشتریان معطوف ساخته ایم. تیم تحقیق وتوسعه نرم افزاری شرکت در کنار تحقیقات برای بهبود روند های توسعه نرم افزار ، تلاش نموده است تغییرات قوانین و مقررات را که در حوزه خدمات دولتی بسیار با اهمیت است در زمان مورد نیاز مشتریان عرضه نماید. ارائه راهکار منابع انسانی در زمان تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری ( اولین شرکت در تمام کشور)، ارائه نرم افزار مدیریت اموال و
دارایی های ثابت با تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمان ابلاغ نظام نوین اموال دولتی ( دومین شرکت در تمام کشور) تغییرات نرم افزاری و گزارشات ویژه دیوان محاسبات و سازمان امور اقتصادی و دارایی در زمان ابلاع طرح سنا وسناما ودرآخر ارائه راهکار مالی با توجه به تغییر حسابداری نقدی به تعهدی باعث گردیده است مشتریان ما از بابت تغییرات قانونی خیالی آسوده داشته باشند و بدانند که اریس در کنار آنهاست.