منو

اسفند ۱۳۹۵

قابل توجه کلیه مشتریان راهکار جامع مالی اریس

قابل توجه کلیه مشتریان راهکار جامع مالی اریس

نسخه جدید نرم افزار اعتبارات و بودجه ریزی عملیاتی با امکانات جدید و هماهنگ با آخرین تغییرات حسابداری بخش عمومی از جمله آخرین پروتکل سناما و گزارشات تفریق بودجه آماده بهره برداری می باشد.از امکانات قابل توجه این نسخه راه اندازی گردش کار (کارتابل الکترونیکی) و ثبت مکانیزه سند انواع هزینه و دارایی بر اساس نوع تامین اعتبار بودجه ای و نوع ایجاد تعهد می...

ادامه مطلب
  • نویسنده : مهرداد مظفری
  • در طبقه اقتصادی : دسته1
  • تاریخ : ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
ارائه گزارش هاي طرح سناما در حسابداری تعهدی توسط نرم افزار مديريت مالي اريس

ارائه گزارش هاي طرح سناما در حسابداری تعهدی توسط نرم افزار مديريت مالي اريس

شركت اريس رايانه با اخذ تاييد از سازمان امور اقتصادي و دارايي بار ديگر توانايي خود را در ارائه خدمات بروز و شايسته براي مشتريان ثابت نمود. در اين راستا پس از ارائه گزارش هاي طرح سناي ديوان محاسبات، با اجرايي شدن طرح سناما، نرم افزار مديريت مالي اريس با الحاق بسته تكميلي تمامي فرآیند سناما را تحت پوشش خود قرار داد.

ادامه مطلب
  • نویسنده : مهرداد مظفری
  • در طبقه اقتصادی : هنری
  • تاریخ : ۱۶ اسفند ۱۳۹۵