منو

قابل توجه کلیه مشتریان راهکار جامع مالی اریس

قابل توجه کلیه مشتریان راهکار جامع مالی اریس

قابل توجه کلیه مشتریان راهکار جامع مالی اریس

نسخه جدید نرم افزار اعتبارات و بودجه ریزی عملیاتی با امکانات جدید و هماهنگ با آخرین تغییرات حسابداری بخش عمومی از جمله آخرین پروتکل سناما و گزارشات تفریق بودجه آماده بهره برداری می باشد.

از امکانات قابل توجه این نسخه راه اندازی گردش کار (کارتابل الکترونیکی) و ثبت مکانیزه سند انواع هزینه و دارایی بر اساس نوع تامین اعتبار بودجه ای و نوع ایجاد تعهد می باشد.

  • نویسنده : مهرداد مظفری
  • در طبقه : دسته1
  • تاریخ : ۱۶ اسفند ۱۳۹۵