منو

اخبار اریس

ارائه گزارش هاي طرح سناما در حسابداری تعهدی توسط نرم افزار مديريت مالي اريس

ارائه گزارش هاي طرح سناما در حسابداری تعهدی توسط نرم افزار مديريت مالي اريس

شركت اريس رايانه با اخذ تاييد از سازمان امور اقتصادي و دارايي بار ديگر توانايي خود را در ارائه خدمات بروز و شايسته براي مشتريان ثابت نمود. در اين راستا پس از ارائه گزارش هاي طرح سناي ديوان محاسبات، با اجرايي شدن طرح سناما، نرم افزار مديريت مالي اريس با الحاق بسته تكميلي تمامي فرآیند سناما را تحت پوشش خود قرار داد.

ادامه مطلب
  • نویسنده : مهرداد مظفری
  • در طبقه اقتصادی : هنری
  • تاریخ : ۱۶ اسفند ۱۳۹۵